Jak postupovat

Jak postupovat v případě dopravní nehody, nově od 1.1.2009

Je-li při dopravní nehodě někdo zraněn, poskytněnte první pomoc, přivolejte záchranou službu

tel: 155 nebo 112

 

Policii (tel 158) přivoljet vždy:

- pokud je někdo zraněn ( usmrcen)

- dojde-li ke škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných
věcí 100 000,- Kč

- dojde-li k poškození nebo zničení pozemní komunikace ( např. dopravní značení, svodidel apod.), výše škody nerozhoduje

- dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby ( např. objekty mimo komunikaci), s vyjímkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě

- v případě. že se s účastníky dopravní nehody nemůžete shodnout na zavinění

 

Policii volat nemusíte

- pokud se s účastníky dopravní nehody na zavinění shopdnete

- při dopravní nehodě jsou poškozena pouze vozidla účastníků nehody

- škoda na každém z nich nepřesahuje 100 000,-Kč

a) Pro dokumentaci dopravní nehody jsou účastníci povinni na místě sepsat záznam. Doporučujeme využít propisovací mezinárodní formulář Záznam o doprvní nehodě 

(jeho cizojazyčné stránky poslouží při dopravní nehodě v zahraničí nebo s cizincem v ČR), ve kterém zekreslíte situaci v okamžiku dopravní nehody a vyplníte všechny
poviné údaje:

- datum a místo dopravní nehody

- údaje o vozidlech zúčastněných na doprvní nehodě

- jména majitelů vozidel zúčastněných na dopravní nehodě

- jména řidičů vozidel zúčastněných na doprvní nehodě

- údaje o pojišťovnách a čísla pojistných smluv

je-li to možné:

- pořiďte fotodokumentaci dopravní nehody a fotografie připojte k záznamu

- zapište jména, adresy a kontakty na případné svědky dopravní nehody

b) Pro snažší vyřízení škodní události doporučujeme vyplnit i Doplňkový formulář - Příloha k záznamu o dopravní nehodě, který podepíše vyník dopravní nehody a každý účastník si ponechá jeden z výtisků. Oba formuláře ( nebo jejich kopie) připojte k oznámení škodní události.

 

- Pokud formuláře v době dopravní nehody nemáte, pro dokumentaci srozumitelně popište nebo nakreslete na list papíru situaci při dopravní  nehodě a uveďte všechny povinné údaje dle bodu a).

- Pokud potřebujete radu nebo je Vaše vozidlo nepojízdné využijte bezplatných limitů Vašich asistenčních služeb a volejte +420 1220

Sdílej:

tel.: 777 890 123

Objednejte se na servis

F1 servis s.r.o.
Husova 1782, 530 02 Pardubice

Po – Pá: 7:30 – 16:00 hod.
So, Ne: zavřeno

GSM: +420 777 890 123

Sociální sítě

Zákaznická
poradna